SOMAVEDIC - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Po zapnutí Somavedicu jsem unavený a necítím se dobře. Co mám dělat?
Častou příčinou je nedostatečný pitný režim. Ideální je nakoupit balenou vodu (6 x 1,5 litr. neperlivé vody) a každé ráno v 6 hodin vypít s citrónem 2 - 3 dcl nebo hned jak vstanete. Zbytek láhve vody dopijte ještě ten den. Ideální také bude balenou vodu umístit u Somavedicu. Voda vyplaví z těla zátěže a celkový průběh detoxikace bude mnohem příjemnější a účinnější. Pozor na kávu, která silně odvodňuje a je třeba doplnit tělu trojnásobek objemu kávy vodou. Pokud se i po několika dnech stav nezlepší, tak nás prosím kontaktujte.

Měl by být Somavedic pořád zapnutý? 
Pro maximální využití účinků by měl být přístroj zapnutý pokud možno neustále. Odběr proudu je minimální - za měsíc nepřekročí 1 kWh, což při současných cenách el.energie činí přibližně 5,- Kč.

Působení Somavedicu dosahuje až k sousedům, nebude na ně přístroj působit proti jejich svobodné vůli?
Především je nutné se zamyslet nad tím, co vlastně pojem "svobodná vůle" znamená. Definice svobodné vůle je následující: je to možnost člověka jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím způsobem ovlivněna jinými (vnějšími) faktory. Kvantová fyzika ovšem říká, že všichni jsme součástí kvantového pole. Toto pole v sobě nese všechny informace od počátku věků. Je to pole, kde jsme obklopeni interagujícími částicemi a energiemi, které dokážou přenášet a sdílet informace na nekonečně velké vzdálenosti s nulovým časovým zpožděním. V kvantové fyzice prostor a čas, tak jak je známe, neexistují. Vše je tedy propojeno se vším, vše se vším souvisí!

Z této teorie pak jasně vyplývá, že neexistují žádné náhody a že vše se vždy děje z konkrétního důvodu. Pokud se tedy rozhodneme umístit domů Somavedic, který svými účinky dosahuje až k sousedům, je jasné, že i oni mají být v okruhu jeho působení.

Proč je životnost Somavedicu taková, jaká je? 
Jedná se o předpokládanou životnost, vycházející z "trvanlivosti/životnosti" všech použitých materiálů a udržitelnosti energetického potencionálu, pro 100% fungování Somavedicu.  


Lze kameny z přístroje vyndat, čistit a nabíjet třeba na slunci? 
Kameny vyndat nelze a a ni to není potřeba. Připojením do elektrické sítě jsou neustále propojeny se zemí, se svým původním přirozeným prostředím, a energetické čištění a nabíjení tak díky tomu probíhá automaticky průběžně. 

Není uranové sklo zdraví škodlivé?
Ze získaných podrobných údajů o výrobě uranového skla (množství skla, obsah uranu v různých šaržích a účel použití jednotlivých druhů skla) a z provedených šetření SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost) jednoznačně vyplývá, že legislativní kritéria ochrany jednotlivce i společnosti před škodlivými účinky používání uranového skla nejsou v ČR překračována. Skleněné korpusy Somavedicu vyrábí sklárna LASVIT AJETO glass v Lindavě, která dodržuje veškeré standarty bezpečnosti nařízené zákonem. (kontrolní dokument v PDF) Uranové sklo se opět těší velké oblibě a je používané například v užitkovém designu.


Kam nejlépe umístit Somavedic? 
Ideální umístění je uprostřed bytu, v případě jednopatrového rodinného domu pak v přízemí. Někdy si Somavedic "sám řekne", respektive člověk intuitivně vycítí, kam jej umístit. Z počátku (první týden) nedoporučujeme dávat přístroj pod postel nebo do vzdálenosti méně jak jeden metr od ní. Mohly by se dostavit komplikace s usínáním.

Co se stane s přístrojem po pěti letech používání?
Pro přístroje vyrobené od roku 2015 platí pětiletá garance funkčnosti a účinnosti. Pokud svítí veškeré led diody, funguje Somavedic na 100% i po této době. Pokud má zákazník zájem, je možné přístroj kdykoliv zaslat výrobci ke kontrole a otestování.  


Není cena za přístroje příliš vysoká? 
Kvalita našich produktů je pro nás zásadní, vkládáme proto do jejich výroby i odpovídající prostředky. Přístroje Somavedic jsou celé vyráběné ručně v Čechách, jejich převážná část je z ručně foukaného skla. Velkou investicí byl dlouholetý vývoj a výzkum u nás i v zahraničí a následné získání mezinárodních certifikátů. Mezi další výdaje naší společnosti, které se promítají do ceny výrobků, patří mzdové náklady, náklady za logistické služby, nemalou část tvoří daně. V ceně je též již zahrnuta prodloužená garance na 5 let.

Neznehodnocuje se varem kvalita "atlantikové" vody?  
Struktura "atlantikové" vody se varem bohužel mění, proto je lepší uvařit nejprve vodu (čaj, kafe apod.) a až pak jí dát na 5 minut upravit Atlantikem, Uranem, Amberem nebo Goldem.   


Likviduje Somavedic viry, bakterie a parazity v prostoru, v těle nebo v obojím? 
Somavedic chrání lidský organismus na buněčné úrovni, tzn. v těle. 


Jak přístroj rozpozná prospěšné bakterie v těle od těch neprospěšných? 
Vše, co existuje, má svojí specifickou frekvenci, tedy i bakterie. Když se do Somavedicu naprogramuje nějaká konkrétní frekvence, dojde tím k "zacílení" a následné eliminaci pouze baktérií se specifickým nízkoenergetickým zářením. Všechny ostatní bakterie (na jiných frekvencích) nebudou působením přístroje dotčeny. 


Nenašli jste co jste hledali?
Kontaktujte nás