CO JE AJURVÉDA

lotos-1

CO JE AJURVÉDA?

Áyurvéda je znalost dlouhého, šťastného a zdravého života za pomoci přírody. Je přirozená, čistá a nadčasová. Může být používána jednoduše a bez ohledu na místo, odkud pocházíme, nebo kde nyní žijeme. Její tajemství spočívá v holistickém přístupu,kdy dochází k poznání naší jednoty s přírodou a jejími zákony. Áyurvéda nám ukazuje, jak žít vyvážený život, také cestu k základům  celkové pohody, přírodní krásy a trvalého zdraví.

 

Zlata ulita - odstavce MATKA MEDICÍNY JE UZNÁVÁNA WHO

Ájurvéda je 5000 let starý komplexní medicínský systém. Považuje se za matku medicíny, z které vychází čínská i klasická západní medicína. Název znamená vědu o životě a dlouhověkosti. Je považována za nejstarší zachovalý systém léčby na světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) uznává ájurvédskou medicínu za účinný medicínský systém.

 

Zlata ulita - odstavce JAKÉ JSOU PRINCIPY AJURVÉDY?

Hlavním principem Ájurvédy je život v souladu se svou konstitucí a s přírodními zákony. Ájurvéda je holistickou vědou, zabývá se celým člověkem. Nezaměřuje se na potlačování příznaků, ale hledá a léčí příčinu nemocí. Směřuje k zachování rovnováhy energie v těle, nejdůležitější podmínky zdraví. Ájurvéda se podrobně zabývá nejen léčbou, ale i prevencí nemocí a dlouhověkostí. Podle konstituce, vnějších a klimatických podmínek doporučuje individuálně založenou stravu, celkovou životosprávu, bylinné přípravky, procedury, jóga atd. Uznávání individuálních odlišností a individuální přístup k léčbě je jedním z unikátních rysů ájurvédské medicíny.

 

Zlata ulita - odstavce CO ZNAMENÁ KONSTITUCE A METABOLICKÝ TIP?

Podle Ájurvédy je člověk složen z pěti elementů, tří životních energií – principů, sedmi tkání a množství kanálů. Z pěti prvků-vzduch, prostor, oheň, voda a země – vždy dva elementy tvoří základ tří energií. Tyto energie (principy) nazýváme podle původních slov ze sanskrtu, Váta, Pitta a Kapha. Váta je energie pohybu, Pitta představuje metabolismus a Kapha odpovídá principu hmoty a struktury. Tyto energie se nachází v každém z nás, jen u každého jedince v jiném poměru. Každý z nás má unikátní strukturu energie a proto je každý člověk tak jedinečný. Kombinace těchto tří energií vytváří naši konstituci a metabolický typ.

Hlavním klíčem k blahobytu prostřednictvím áyurvédy je pochopení tří áyurvédských sil „Vata“, „Pitta“ a „Kapha“. Při naprosté rovnováze těchto základních sil, jsou vytvářeny naše fyzické, mentální a emoční vlastnosti. Tyto síly také tvoří náš typ áyurvédy, naši vnitřní povahu a  plán, jak si vytvořit dlouhý a zdravý život. Život, který je jedinečný a pro každého charakteristický, stejně jako otisk prstu.