AJURVÉDSKÁ ROVNOVÁHA

Young-Couple_1


Zlata ulita - odstavce
Klíč k pochopení ájurvédské rovnováhy

Z pohledu Ajurvédy jsou jak člověk, tak příroda i celý vesmír prostoupeni třemi univerzálními, holistickými základními silami neboli dóšami - Vátou, Pittou a Kaphou. Starověké záznamy, z nichž některé jsou staré tisíce let, podrobně popisují, které prvky, vlastnosti, chutě, vůně, tvary, barvy a nálady vytvářejí dóši. Váta například znamená element vzduch, Pitta oheň, Kapha vodu a zemi. Váta také znamená aktivitu a kreativitu, Pitta  inteligenci a Kapha  stabilitu a strukturu. Základní síly Váta, Pitta a Kapha pracují v každém jednotlivci. Ty řídí všechny fyzické, mentální a duchovní procesy.

PRAKRTI

Každá lidská bytost má v sobě tyto tři dóši v jedinečné vyvážené a individuální kombinaci. Tato základní rovnováha se nazývá „Prakriti“, která je přítomna již  při narození a po celý život zůstává nezměněna. Tento holografický otisk unikátního poměru dóš nastoluje v našem těle i mysli rovnováhu, zdraví a štěstí.  

VIKRTI

Během našeho života vlivem stravy, návyků, prostředí, ve kterém žijeme, ročního období, ale také emocí a negativních myšlenek, se naše dóši vychylují z rovnováhy a tělo i mysl ztrácí svůj pocit pohody a zdraví. Tomuto stavu říkáme Vikrti.

Zlata ulita - odstavce NARUŠENÁ ROVNOVÁHA

Rovnováha dóš může být vážně narušena v důsledku nevhodného životního stylu, stresu ve vztahu nebo v práci, špatné výživy, nedostatečného odpočinku, užívání léků, přílišného nebo příliš malého cvičení nebo cvičení nesprávného druhu.

Vše, co vstupuje do kontaktu s naším tělem, přímo ovlivňuje rovnováhu Váty, Pitty i Kaphy. Jíte-li například něco horkého nebo štiplavého, Pitta se zvýší, pokud spíte příliš dlouho, bude to stimulovat Kaphu a pokud si nedovolíte dost odpočinku, Váta se zvýší. Naše těla se neustále snaží vyvážit tyto vlivy, které narušují rovnováhu dóš, ​​ale podle ajurvédy, když nerovnováha přetrvává po dlouhou dobu, mohou nastat zdravotní problémy, které se nakonec mohou vyvinout v nemoci.

Zlata ulita - odstavce ZŮSTAŇTE V ROVNOVÁZE

Pro vyváženou rovnováhu je důležitá především prevence, neboť každý den můžete ovlivnit jak Vaše myšlenky, tak stravu, chování a  v neposlední řadě i reakce na nepředvídatelné situace.

Pokud jste se Vaší vniřní rovnováze vzdálili, velmi snadno se dostenete zpět díky vhodně zvoleným bylinným směsím, které jsou vytvořené právě na vyrovnávání disharmonických dóš Váty, Pitty a Kaphy.

Pro určení Vašehé aktuálního poměru dóš ve Vašem těle dopordučujeme provést si tento TEST.