HARMONIZACE ČAKER

cakry

Čarky jsou energetické body v našem éterickém těle, které musí být čisté a průchodné, aby jimi mohla proudit blahodárná energie vyživující všechny buňky našeho těla.

Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry, odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.